Felelősségkizáró nyilatkozat

A CAMLOG Biotechnologies GmbH („CAMLOG“) nevében köszönjük, hogy érdeklődik cégünk iránt és ellátogatott honlapunkra. A honlap használatával Ön bármiféle korlátozás vagy módosítás nélkül elfogadja a nyilatkozatban meghatározott alábbi feltételeket. Amennyiben Ön nem fogadja el az alábbi feltételeket, kérjük, hogy ne használja a honlapot!

 

 

Tartalom
A CAMLOG mindenkor törekszik arra, hogy a honlapján található információk naprakészek és pontosak legyenek. Ugyanakkor a CAMLOG nem garantálja a rendelkezésre bocsátott információk időszerűségét, pontosságát, teljességét vagy minőségét. A CAMLOG nem vállal felelősséget az olyan károkért (pl. közvetlen vagy közvetett károkért vagy veszteségekért), amelyeket a rendelkezésre bocsátott információk – beleértve bármely hiányos vagy pontatlan információt is – használata vagy használhatatlansága és/vagy a honlap használata vagy használhatatlansága okozott. Bár a CAMLOG törekszik a honlap vírusmentességének megőrzésére, arra garanciát nem vállal. A CAMLOG nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyet a honlaphoz való hozzáférés vagy a honlap bármiféle használata miatt az Ön számítógépére, szoftverére, berendezésére vagy bármely más tulajdonára települt vírus vagy más rosszindulatú program okozott. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlapon található információk csak általános tájékoztatási célra szolgálnak! Az információknak nem célja különösen, hogy helyettesítse az orvos vagy más egészségügyi szakember által adott tanácsokat, és az információk nem minősülnek orvosok vagy más egészségügyi szakemberek által betegek kezelésére vonatkozóan adott tanácsnak. Termékeink használata vagy alkalmazása során az orvosok vagy más egészségügyi szakemberek kötelesek követni a vonatkozó használati utasításokat. Valamennyi ajánlat kötöttség és kötelezettség nélküli. A CAMLOG az egyes oldalak részeit vagy a teljes közzétételt – beleértve az összes ajánlatot és információt is – külön bejelentés nélkül is kiegészítheti, módosíthatja, illetve akár részben, akár egészében törölheti. A honlapon rendelkezésre bocsátott információkat semmilyen körülmények között nem lehet a CAMLOG részéről kötelező garanciaként értelmezni.

Amennyiben e nyilatkozat egyes szakaszai vagy feltételei nem jogszerűek vagy pontatlanok, ez nem befolyásolja a többi rész tartalmát vagy érvényességét..

 

 

 

Hivatkozások és linkek
A CAMLOG honlapján található linkek célja csak az általános tájékoztatás és a honlap használatának megkönnyítése. A CAMLOG nem tartozik felelősséggel a CAMLOG honlapjához linkek útján kapcsolódó – azaz a CAMLOG honlapján található hivatkozások útján elérhető, valamint a CAMLOG honlapjára hivatkozó – más honlapok eléréséből vagy azok használatából származó károkért. Különösen nem felel a CAMLOG más honlapok elérhetőségéért, valamint azok tartalmának pontosságáért vagy jogszerűségéért. A CAMLOG-nak nincs befolyása más honlapok tartalmára. Amennyiben más honlapokon található információk használata folytán bármiféle kár következik be, azért csak az adott honlap szerzője lehet felelős, nem pedig az, aki internetes hivatkozást hozott létre ezekre az oldalakra. Nem felel továbbá a CAMLOG az oldalán található fórumok, vendégkönyvek vagy levelezőlisták használói által közzétett üzenetekért vagy hozzászólásokért.
Az internetes hivatkozások beállításakor jogszerűtlen tartalom a hivatkozások révén elérhető honlapokon nem volt felismerhető. Amennyiben a CAMLOG honlapjának használóinak bármiféle kételye van egy hivatkozás révén elérhető honlap tartalmának elfogadhatóságát illetően, kérjük, jelezzék ezt számunkra, hogy a hivatkozott honlapot megvizsgálhassuk. A CAMLOG-nak nincs befolyása a hivatkozott/kapcsolt honlapok aktuális és jövőbeli formájára, tartalmára vagy szerzőire. A fentiekre tekintettel a CAMLOG felelőssége kifejezetten kizárt a hivatkozás beállítását követően megváltozott minden hivatkozott/kapcsolt honlap tekintetében. Ez a nyilatkozat vonatkozik a honlapunkon található összes linkre és hivatkozásra, valamint a CAMLOG által beállított vendégkönyvekre, fórumokra, linkgyűjteményekre és levelezőlistákra és minden olyan adatbázisra, amelynek tartalma külső, írásos hozzáférés révén módosítható. A jogsértő, pontatlan vagy hiányos tartalomért, és különösen az ebben az összefüggésben nyújtott információk használatából vagy azokkal való visszaélésből eredő kárért felelősséggel kizárólag a hivatkozott honlap szolgáltatója tartozik, nem pedig azon honlap szolgáltatója, amely csupán a hivatkozást biztosította az adott közzétételhez.
A CAMLOG nem ellenőrizte azon harmadik felek honlapjait, amelyek ezen honlapra mutató hivatkozást tartalmaznak, és nem felel ezeknek tartalmáért, ahogy az erről a honlapról elérhető más honlapok tartalmáért sem.

 

 

Szerzői jog, védjegyek és egyéb szellemi tulajdonjogok
A CAMLOG honlapja tartalmazhat vagy megadhat a CAMLOG, illetve más felek szerzői jogi, szabadalmi, védjegy- vagy egyéb szellemi tulajdonjogi oltalom alatt álló információit, üzleti titkait, technológiáit, termékeit, vagy folyamatait tartalmazó vagy ezekre hivatkozó információkat. A honlap használata nem biztosít az említett szellemi tulajdonjogokhoz fűződő vagy azok hasznosítására vonatkozó jogot.
CAMLOG szándékosan nem használt semmilyen jogvédett anyagot a honlaphoz, amennyiben mégis, annak szerzői jogát feltüntette. A CAMLOG fenntartja az általa létrehozott minden anyaghoz fűződő szerzői jogát. A CAMLOG engedélye nélkül tilos bármely tartalmi elem – például kép, diagram, hanganyag vagy szöveg – elektronikus vagy nyomtatott formában való bármiféle sokszorosítása vagy felhasználása.
 

 

 

 

a perfect fit ™